Tunnista liikennemerkit

28.05.2021 Voita bensalahjakortti bongaamalla liikennemerkki Vaatii rekisteröitymisen Facebookiin.

04.05.2021 Liikennemerkit on päivitetty vuoden 2020 lain mukaisiksi. Suoritamme vielä joitain tarkistuksia. Nauti uusista sivuista..

Jos käyt autokoulua tai vanhempasi opettavat sinua, joudut opettelemaan tieliikennelakia. Yhtenä osana on mm. liikennemerkit, jotka tulee tuntea ennen kirjallisia ja insinööriajoa. Teoriatunnit menevät nopeasti ohi ja omaa osaamista on vaikea hahmottaa.

Klikkaa liikennemerkin numeroa. Saat esille kuvan kyseisestä liikennemerkistä ja muutaman vaihtoehdon. Yksi näistä on oikein. Valitse yksi vaihtoehto ja katso, oliko se oikein.Varoitusmerkit

 1. A1 Mutka

 2. A1 Mutka

 3. A2 Mutkia

 4. A2 Mutkia

 5. A3 Jyrkkä mäki

 6. A3 Jyrkkä mäki

 7. A4 Kapeneva tie

 8. A5 Kaksisuuntainen liikenne

 9. A6 Avattava silta

 10. A7 Lautta, laituri tai ranta

 11. A8 Liikenneruuhka

 12. A9 Epätasainen tie

 13. A10 Töyssyjä

 14. A11 Tietyö

 15. A12 Irtokiviä

 16. A13 Liukas ajorata

 17. A14 Vaarallinen tien reuna

 18. A15 Suojatien ennakkovaroitus

 19. A16 Jalankulkijoita

 20. A17 Lapsia

 21. A18 Pyöräilijöitä

 22. A19 Hiihtolatu

 23. A20.1 Hirvi

 24. A20.2 Poro

 25. A20.3 Kauriseläin

 26. A21 Tienristeys

 27. A22.1 Sivutien risteys

 28. A22.2 Sivutien risteys

 29. A22.3 Sivutien risteys

 30. A22.4 Sivutien risteys

 31. A23 Liikennevalot

 32. A24 Liikenneympyrä

 33. A25 Raitiovaunu

 34. A26 Rautatien tasoristeys ilman puomeja

 35. A27 Rautatien tasoristeys, jossa on puomit

 36. A28 Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkit

 37. A29.1 Tasoristeys

 38. A29.2 Tasoristeys

 39. A30 Putoavia kiviä

 40. A31 Matalalla lentäviä lentokoneita

 41. A32 Sivutuuli

 42. A33 Muu vaaraEtuajo-oikeus- ja väistämismerkit 1. B1 Etuajo-oikeutettu tie

 2. B2 Etuajo-oikeuden päättyminen

 3. B3 Etuajo-oikeus kohdattaessa

 4. B4 Väistämisvelvollisuus kohdattaessa

 5. B5 Väistämisvelvollisuus risteyksessä

 6. B6 Pakollinen pysäyttäminen

 7. B7 Väistämisvelvollisuus pyöräilijän tienylityspaikassa

Kielto- ja rajoitusmerkit

 1. C1 Ajoneuvolla ajo kielletty

 2. C2 Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kielletty

 3. C3 Kuorma- ja pakettiautolla ajo kielletty

 4. C4 Ajoneuvoyhdistelmällä ajo kielletty

 5. C5 Traktorilla ajo kielletty

 6. C6 Moottoripyörällä ajo kielletty

 7. C7 Moottorikelkalla ajo kielletty

 8. C8 Vaarallisten aineiden kuljetus kielletty

 9. C9 Linja-autolla ajo kielletty

 10. C10 Mopolla ajo kielletty

 11. C11 Polkupyörällä ajo kielletty

 12. C12 Polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty

 13. C13 Jalankulku kielletty

 14. C14 Jalankulku ja polkupyörällä ajo kielletty

 15. C15 Jalankulku ja polkupyörällä ja mopolla ajo kielletty

 16. C16 Ratsastus kielletty

 17. C17 Kielletty ajosuunta

 18. C18 Vasemmalle kääntyminen kielletty

 19. C19 Oikealle kääntyminen kielletty

 20. C20 U-käännös kielletty

 21. C21 Ajoneuvon suurin sallittu leveys

 22. C22 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus

 23. C23 Ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu pituus

 24. C24 Ajoneuvon suurin sallittu massa

 25. C25 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa

 26. C26 Ajoneuvon suurin sallittu akselille kohdistuva massa

 27. C27 Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa

 28. C28 Ohituskielto

 29. C29 Ohituskielto päättyy

 30. C30 Ohituskielto kuorma-autolla

 31. C31 Ohituskielto kuorma-autolla päättyy

 32. C32 Nopeusrajoitus

 33. C33 Nopeusrajoitus päättyy

 34. C34 Nopeusrajoitusalue

 35. C35 Nopeusrajoitusalue päättyy

 36. C36 Ajokaistakohtainen kielto, rajoitus tai määräys

 37. C37 Pysäyttäminen kielletty

 38. C38 Pysäköinti kielletty

 39. C39 Pysäköintikieltoalue

 40. C40 Pysäköintikieltoalue päättyy

 41. C41 Taksiasema-alue

 42. C42 Taksin pysäyttämispaikka

 43. C43 Kuormauspaikka

 44. C44.1 Vuoropysäköinti

 45. C44.2 Vuoropysäköinti

 46. C45 Pakollinen pysäyttäminen tullitarkastusta varten

 47. C46 Pakollinen pysäyttäminen tarkastusta varten

 48. C47 Moottorikäyttöisten ajoneuvojen vähimmäisetäisyys

 49. C48 Nastarenkailla varustetulla moottorikäyttöisellä ajoneuvolla ajo kiellettyMääräysmerkit

 1. D1.1 Pakollinen ajosuunta

 2. D1.2 Pakollinen ajosuunta

 3. D1.3 Pakollinen ajosuunta

 4. D1.4 Pakollinen ajosuunta

 5. D1.5 Pakollinen ajosuunta

 6. D1.6 Pakollinen ajosuunta

 7. D1.7 Pakollinen ajosuunta

 8. D1.8 Pakollinen ajosuunta

 9. D1.9 Pakollinen ajosuunta

 10. D2 Pakollinen kiertosuunta

 11. D3.1 Liikenteenjakaja

 12. D3.2 Liikenteenjakaja

 13. D3.3 Liikenteenjakaja

 14. D4.1 Jalkakäytävä

 15. D5.1 Pyörätie

 16. D6 Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä

 17. D7.1 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain

 18. D7.2 Pyörätie ja jalkakäytävä rinnakkain

 19. D8 Moottorikelkkailureitti

 20. D9 Ratsastustie

 21. D10 Vähimmäisnopeus

 22. D11 Vähimmäisnopeus päättyySääntömerkit

 1. E1 Suojatie

 2. E2 Pysäköintipaikka

 3. E3.1 Liityntäpysäköintipaikka

 4. E3.2 Liityntäpysäköintipaikka

 5. E3.3 Liityntäpysäköintipaikka

 6. E3.4 Liityntäpysäköintipaikka

 7. E3.5 Liityntäpysäköintipaikka

 8. E4.1 Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla

 9. E4.2 Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla

 10. E4.3 Ajoneuvojen sijoitus pysäköintipaikalla

 11. E5 Kohtaamispaikka

 12. E6 Linja-autopysäkki

 13. E7 Raitiovaunupysäkki

 14. E8 Taksiasema

 15. E9.1 Linja-autokaista

 16. E9.2 Linja-autokaista

 17. E10.1 Linja-autokaista päättyy

 18. E10.1 Linja-autokaista päättyy

 19. E10.2 Linja-autokaista päättyy

 20. E11.1 Raitiovaunukaista

 21. E11.2 Raitiovaunukaista

 22. E12.1 Raitiovaunukaista päättyy

 23. E12.2 Raitiovaunukaista päättyy

 24. E13.1 Pyöräkaista

 25. E13.2 Pyöräkaista

 26. E14.1 Yksisuuntainen tie

 27. E14.2 Yksisuuntainen tie

 28. E15.1 Moottoritie

 29. E16.1 Moottoritie päättyy

 30. E17.1 Moottoriliikennetie

 31. E18.1 Moottoriliikennetie päättyy

 32. E19.1 Tunneli

 33. E20.1 Tunneli päättyy

 34. E21.1 Hätäpysäyttämispaikka

 35. E22.1 Taajama

 36. E23.1 Taajama päättyy

 37. E24.1 Pihakatu

 38. E25.1 Pihakatu päättyy

 39. E26.1 Kävelykatu

 40. E27.1 Kävelykatu päättyy

 41. E28.1 Pyöräkatu

 42. E29.1 Pyöräkatu päättyy

 43. E30.1 Ajokaistojen yhdistyminenOpastusmerkit

 1. F1.1 Suunnistustaulu

 2. F1.2 Suunnistustaulu

 3. F1.3 Suunnistustaulu

 4. F2.1 Suunnistustaulu

 5. F2.2 Suunnistustaulu

 6. F2.3 Suunnistustaulu

 7. F3.1 Ajokaistakohtainen suunnistustaulu

 8. F4.1 Kiertotien suunnistustaulu

 9. F4.2 Kiertotien suunnistustaulu

 10. F5.1 Kiertotieopastus

 11. F6.1 Ajoreittiopastus

 12. F7.1 Ajokaistaopastus

 13. F7.2 Ajokaistaopastus

 14. F7.3 Ajokaistaopastus

 15. F7.4 Ajokaistaopastus

 16. F7.5 Ajokaistaopastus

 17. F7.6 Ajokaistaopastus

 18. F8.1 Ajokaistan päättyminen

 19. F8.2 Ajokaistan päättyminen

 20. F9.1 Viitoituksen koontimerkki

 21. F10.1 Ajokaistan yläpuolinen viitta

 22. F11.1 Ajokaistan yläpuolinen viitta

 23. F12.1 Ajokaistan yläpuolinen erkanemisviitta

 24. F13.1 Tienviitta

 25. F14.1 Erkanemisviitta

 26. F15.1 Kiertotien viitta

 27. F16.1 Osoiteviitta

 28. F17.1 Osoiteviitan ennakkomerkki

 29. F18.1 Liityntäpysäköintiviitta

 30. F18.2 Liityntäpysäköintiviitta

 31. F18.3 Liityntäpysäköintiviitta

 32. F18.4 Liityntäpysäköintiviitta

 33. F18.5 Liityntäpysäköintiviitta

 34. F19.1 Jalankulun viitta

 35. F20.1 Pyöräilyn viitta

 36. F20.2 Pyöräilyn viitta

 37. F21.1 Pyöräilyn suunnistustaulu

 38. F21.2 Pyöräilyn suunnistustaulu

 39. F22.1 Pyöräilyn etäisyystaulu

 40. F23.1 Pyöräilyn paikannimi

 41. F24.1 Umpitie

 42. F24.2 Umpitie

 43. F24.3 Umpitie

 44. F25.1 Enimmäisnopeussuositus

 45. F26.1 Etäisyystaulu

 46. F27.1 Paikannimi

 47. F27.2 Paikannimi

 48. F28.1 Kansainvälisen pääliikenneväylän numero

 49. F29.1 Valtatien numero

 50. F30.1 Kantatien numero

 51. F31.1 Seututien numero

 52. F32.1 Muun maantien numero

 53. F33.1 Kehätien numero

 54. F34.1 Eritasoliittymän numero

 55. F35.1 Opastus numeron tarkoittamalle tielle

 56. F36.1 Varareitti

 57. F37.1 Moottoritien tunnus

 58. F38.1 Moottoriliikennetien tunnus

 59. F39.1 Lentoasema

 60. F40.1 Autolautta

 61. F41.1 Matkustajasatama

 62. F42.1 Tavarasatama

 63. F43.1 Tavaraterminaali

 64. F44.1 Teollisuusalue tai yritysalue

 65. F45.1 Vähittäiskaupan suuryksikkö

 66. F46.1 Pysäköinti

 67. F46.2 Pysäköinti

 68. F47.1 Rautatieasema

 69. F48.1 Linja-autoasema

 70. F49.1 Keskusta

 71. F50.1 Tietylle ajoneuvolle tarkoitettu reitti

 72. F51.1 Vaarallisten aineiden kuljetukselle tarkoitettu reitti

 73. F52.1 Jalankulkijalle tarkoitettu reitti

 74. F53.1 Esteetön reitti

 75. F54.1 Reitti, jolla on portaat

 76. F54.2 Reitti, jolla on portaat

 77. F55.1 Reitti ilman portaita

 78. F55.2 Reitti ilman portaita

 79. F55.3 Reitti ilman portaita

 80. F55.4 Reitti ilman portaita

 81. F56.1 Hätäuloskäynti

 82. F56.2 Hätäuloskäynti

 83. F57.1 Poistumisreitti

 84. F57.2 Poistumisreitti

Palvelukohteiden opastusmerkit

 1. G1.1 Palvelukohteen opastustaulu

 2. G2.1 Palvelukohteen opastustaulu

 3. G3.1 Palvelukohteen erkanemisviitta

 4. G4.1 Palvelukohteen osoiteviitta

 5. G5.1 Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki

 6. G6.1 Radioaseman taajuus

 7. G7.1 Opastuspiste

 8. G8.1 Opastustoimisto

 9. G9.1 Ensiapu

 10. G10.1 Autokorjaamo

 11. G11.1 Polttoaineen jakelu

 12. G11.2 Polttoaineen jakelu

 13. G11.3 Polttoaineen jakelu

 14. G11.4 Polttoaineen jakelu

 15. G12.1 Hotelli tai motelli

 16. G13.1 Ruokailupaikka

 17. G14.1 Kahvila tai pikaruokapaikka

 18. G15.1 Käymälä

 19. G16.1 Retkeilymaja

 20. G17.1 Leirintäalue

 21. G18.1 Matkailuajoneuvoalue

 22. G19.1 Levähdysalue

 23. G20.1 Ulkoilualue

 24. G21.1 Hätäpuhelin

 25. G22.1 Sammutin

 26. G23.1 Museo tai historiallinen rakennus

 27. G24.1 Maailmanperintökohde

 28. G25.1 Luontokohde

 29. G26.1 Näköalapaikka

 30. G27.1 Eläintarha tai –puisto

 31. G28.1 Muu nähtävyys

 32. G29.1 Uintipaikka

 33. G30.1 Kalastuspaikka

 34. G31.1 Hiihtohissi

 35. G32.1 Maastohiihtokeskus

 36. G33.1 Golfkenttä

 37. G34.1 Huvi- ja teemapuisto

 38. G35.1 Mökkimajoitus

 39. G36.1 Aamiaismajoitus

 40. G37.1 Suoramyyntipaikka

 41. G38.1 Käsityöpaja

 42. G39.1 Kotieläinpiha

 43. G40.1 Ratsastuspaikka

 44. G41.1 Matkailutie

 45. G41.2 Matkailutie

 46. G42.1 Tilapäinen opastusmerkki

Lisäkilvet

 1. H1.1 Kohde risteävässä suunnassa

 2. H2.1 Kohde nuolen suunnassa

 3. H2.2 Kohde nuolen suunnassa

 4. H2.3 Kohde nuolen suunnassa

 5. H3.1 Vaikutusalueen pituus

 6. H4.1 Etäisyys kohteeseen

 7. H5.1 Etäisyys pakolliseen pysäyttämiseen

 8. H6.1 Vapaa leveys

 9. H7.1 Vapaa korkeus

 10. H8.1 Sähköjohdon korkeus

 11. H9.1 Vaikutusalue molempiin suuntiin

 12. H9.2 Vaikutusalue molempiin suuntiin

 13. H10.1 Vaikutusalue nuolen suuntaan

 14. H11.1 Vaikutusalue päättyy

 15. H12.1 Henkilöauto

 16. H12.2 Linja-auto

 17. H12.3 Kuorma-auto

 18. H12.4 Pakettiauto

 19. H12.5 Matkailuperävaunu

 20. H12.6 Matkailuauto

 21. H12.7 Invalidin ajoneuvo

 22. H12.8 Moottoripyörä

 23. H12.9 Mopo

 24. H12.10 Polkupyörä

 25. H12.11 Moottorikelkka

 26. H12.12 Traktori

 27. H12.13 Vähäpäästöinen ajoneuvo

 28. H13.1 Pysäköintitapa

 29. H13.2 Pysäköintitapa

 30. H14.1 Kielto ryhmän A vaarallisten aineiden kuljetukselle

 31. H15.1 Läpiajokielto ryhmän B vaarallisten aineiden kuljetukselle

 32. H16 Tunneliluokka

 33. H17.1 Voimassaoloaika

 34. H17.2 Voimassaoloaika

 35. H17.3 Voimassaoloaika

 36. H18.1 Aikarajoitus

 37. H19.1 Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus

 38. H19.2 Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus

 39. H20.1 Maksullinen pysäköinti

 40. H21.1 Latauspaikka

 41. H22.1 Etuajo-oikeutetun liikenteen suunta

 42. H22.2 Etuajo-oikeutetun liikenteen suunta

 43. H23.1 Kaksisuuntainen pyörätie

 44. H23.2

 45. H24.1 Tekstillinen lisäkilpi

 46. H25.1 Huoltoajo sallittu

 47. H26.1 Hätäpuhelin ja sammutin

Muut liikenteenohjaukseen tarkoitetut merkit

 1. Sulkupuomi

 2. I2.1 Sulkuaita

 3. I2.2 Sulkuaita

 4. I3.1 Sulkupylväs

 5. I3.2 Sulkupylväs

 6. I3.3 Sulkupylväs

 7. I4.1 Sulkukartio

 8. I5.1 Taustamerkki

 9. I6.1 Kaarteen suuntamerkki

 10. I7.1 Reunamerkki

 11. I7.2 Reunamerkki

 12. I8.1 Korkeusmerkki

 13. I9.1 Alikulun korkeusmitta

 14. I10.1 Liikennemerkkipylvään tehostamismerkki

 15. I11.1 Erkanemismerkki

 16. I12.1 Reunapaalu

 17. I12.2 Reunapaalu

 18. I13.1 Siirtokehotus

 19. I14.1 Paikannusmerkki

 20. I15.1 Automaattinen liikennevalvonta

 21. I16.1 Tekninen valvonta

 22. I17.1 Poronhoitoalue

 23. I17.2 Poronhoitoalue

 24. I18.1 Yleinen nopeusrajoitus

 25. I19.1 Valtion rajaPituussuuntaiset tiemerkinnät

 1. K1.1 Keskiviiva

 2. K2.1 Ajokaistaviiva

 3. K3.1 Sulkuviiva

 4. K4.1 Varoitusviiva

 5. K5.1 Sulkualue

 6. K6.1 ReunaviivaPoikkisuuntaiset tiemerkinnät

 1. L1.1 Pysäytysviiva

 2. L2.1 Väistämisviiva

 3. L3.1 Suojatie

 4. L4.1 Pyörätien jatke

 5. L5.1 Töyssy

 6. L6.1 HeräteraidatMuut tiemerkinnät

 1. M1.1. Ajokaistanuoli

 2. M2.1. Ajokaistan vaihtamisnuoli

 3. M3.1. Pysäköintialue

 4. M4.1. Keltainen reunamerkintä

 5. M5.1. Pysäyttämisrajoitus

 6. M6.1. Ohjausviiva

 7. M7.1. Jalankulkija

 8. M8.1. Pyöräilijä

 9. M9.1. Väistämisvelvollisuutta osoittava ennakkomerkintä

 10. M10.1. "STOP"-ennakkomerkintä

 11. M11.1. "P"-merkintä

 12. M12.1. Invalidin ajoneuvo

 13. M13.1. "BUS"-merkintä

 14. M14.1. "TAXI"-merkintä

 15. M15.1. Lataus

 16. M16.1. Nopeusrajoitus

 17. M17.1. Tiennumero

 18. M18.1. Risteysruudutus

 19. M19.1. Liikennemerkki

[Etusivu] [Linkit]

frank(at)dlc.fi

Päivitetty 28.5.2021 09:29
Opetuskolmio.fi 2024

Opetuskolmio.fi ei vastaa tiedoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.