Liikennemerkkien harjoittelu

Varoitusmerkit

A28 Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkit

A28 Rautatien tasoristeyksen lähestymismerkit

Merkkejä voidaan käyttää merkin A26 tai A27 lisäksi tehostamaan tasoristeyksen havaittavuutta. Merkit ovat tasaisin välein ennen tasoristeystä siten, että merkki A28.1 on kauimpana tasoristeyksestä merkin A26 tai A27 alla samassa pylväässä.Opetuskolmio.fi/liikennemerkit/[Etusivu] [Linkit]

frank(at)dlc.fi

Päivitetty 18.4.2021 12:19
Copyright Opetuskolmio.fi 2022