Liikennemerkkien harjoittelu

Kielto- ja rajoitusmerkit

C22 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus

C22 Ajoneuvon suurin sallittu korkeus

Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun korkeuden metreissä. Korkeutta mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon.

Merkki voidaan sijoittaa myös yksinomaan ajoradalla olevalle korokkeelle, ajoradan vasemmalle puolelle tai sen yläpuolelle.Opetuskolmio.fi/liikennemerkit/[Etusivu] [Linkit]

frank(at)dlc.fi

Päivitetty 18.4.2021 20:43
Copyright Opetuskolmio.fi 2022