Liikennemerkkien harjoittelu

Kielto- ja rajoitusmerkit

C25 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa

C25 Ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa

Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvoyhdistelmän tai ajoneuvon suurimman sallitun todellisen massan tonneissa, jollei ajoneuvolle osoiteta muuta merkillä C24. Massaa mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon.Opetuskolmio.fi/liikennemerkit/[Etusivu] [Linkit]

frank(at)dlc.fi

Päivitetty 19.4.2021 07:40
Copyright Opetuskolmio.fi 2022