Liikennemerkkien harjoittelu

Kielto- ja rajoitusmerkit

C27 Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa

C27 Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massa

Merkissä oleva luku osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun telille kohdistuvan todellisen massan tonneissa. Massaa mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. Jos telissä on enemmän kuin kaksi akselia, merkissä osoitetun suurimman sallitun telille kohdistuvan massan saa ylittää alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukkoa sovelletaan myös muihin kuin telissä oleviin akseleihin silloin, kun peräkkäisten akselien välinen etäisyys on enintään 2,50 metriä.

Taulukko

Luku merkissä kolme akselia enemmän kuin kolme akselia
14 t 18 t 20 t
18 t 23 t 26 t
21 t 27 t 30 t
Opetuskolmio.fi/liikennemerkit/


[Etusivu] [Linkit]

frank(at)dlc.fi

Päivitetty 19.4.2021 07:55
Copyright Opetuskolmio.fi 2022