Liikennemerkkien harjoittelu

Opastusmerkit

F11.1 Viitoituksen koontimerkki

F11.1 Ajokaistan yläpuolinen viitta

Merkit F10–F12. Merkillä osoitetaan liikennesuunta, jolle ajokaista on tarkoitettu, ja tarvittaessa useammat tällaiset ajokaistat ja liikennesuunnat. Väreihin sovelletaan, mitä merkeistä F1–F3 säädetään.

Merkki sijoitetaan ajokaistan yläpuolelle.Opetuskolmio.fi/liikennemerkit/[Etusivu] [Linkit]

frank(at)dlc.fi

Päivitetty 22.4.2021 20:50
Copyright Opetuskolmio.fi 2022