Liikennemerkkien harjoittelu

Opastusmerkit

F9.1 Viitoituksen koontimerkki

F9.1 Viitoituksen koontimerkki

Merkillä osoitetaan viitoituskohteita, jotka ovat saavutettavissa seuraamalla merkin alaosassa esitettyä viitoituskohdetta, tiennumeroa tai liikennemerkkiä. Väreihin sovelletaan, mitä merkeistä F1–F3 säädetään.Opetuskolmio.fi/liikennemerkit/[Etusivu] [Linkit]

frank(at)dlc.fi

Päivitetty 22.4.2021 20:31
Copyright Opetuskolmio.fi 2022