Liikennemerkkien harjoittelu

Palvelukohteiden opastusmerkit

G16.1 Retkeilymaja

G16.1 Retkeilymaja

Merkit G7–G22. Merkin tunnusosaa voidaan käyttää opastusmerkeissä.



Opetuskolmio.fi/liikennemerkit/



[Etusivu] [Linkit]

frank(at)dlc.fi

Päivitetty 27.4.2021 11:19
Copyright Opetuskolmio.fi 2022