Liikennemerkkien harjoittelu

Lisäkilvet

H19.1 Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus

H19.1 Pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus

Lisäkilvellä osoitetaan pysäköintiajan alkamisen osoittamisvelvollisuus pysäköitäessä muuta moottorikäyttöistä ajoneuvoa kuin mopoa ja moottoripyörää. Lisäkilvellä osoitetaan myös kaikkia ajoneuvoja koskeva pysäköintiin liittyvä aikarajoitus.

Aikarajoituksesta on voimassa, mitä lisäkilven H18 kohdalla säädetään. Aikarajoitus lasketaan kuitenkin alkavaksi pysäköinnin alkamista seuraavasta puoli- tai tasatunnista.

Jos aikarajoitus on voimassa vain tiettynä aikana ja ajoneuvo on pysäköity aikana, jolloin rajoitus ei ole voimassa tai jolloin rajoituksen voimassaolon päättymiseen on alle puoli tuntia, sallittu pysäköintiaika lasketaan alkavaksi silloin, kun rajoitus tulee seuraavan kerran voimaan.Opetuskolmio.fi/liikennemerkit/[Etusivu] [Linkit]

frank(at)dlc.fi

Päivitetty 30.4.2021 10:06
Copyright Opetuskolmio.fi 2022