Liikennemerkkien harjoittelu

Muut liikenteenohjaukseen tarkoitetut merkit

I13.1 Siirtokehotus

I13.1 Siirtokehotus

Merkkiä käytetään ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (1508/2019) 6 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa. Merkissä tai merkin yhteydessä voidaan esittää siirtokehotuksen syy, voimassaolo- aika, yhteystiedot ja muita tarvittavia tietoja.Opetuskolmio.fi/liikennemerkit/[Etusivu] [Linkit]

frank(at)dlc.fi

Päivitetty 3.5.2021 08:39
Copyright Opetuskolmio.fi 2022