Liikennemerkkien harjoittelu

Pituussuuntaiset tiemerkinnät

K5.1 Sulkualue

K5.1 Sulkualue

Sulkualue osoitetaan sulkuviivalla rajatulla valkoisella viivoituksella. Sulkualue voi rajautua myös reunaviivaan tai reunakiveen. Viivoitus voidaan korvata kokonaan tai osittain yhtenäisellä valkoisella merkinnällä.

Ajoneuvon kuljettaminen sekä pysäyttäminen ja pysäköinti sulkualueella on kielletty.Opetuskolmio.fi/liikennemerkit/[Etusivu] [Linkit]

frank(at)dlc.fi

Päivitetty 3.5.2021 12:09
Copyright Opetuskolmio.fi 2022