Liikennemerkkien harjoittelu

Muut tiemerkinnät

M1.1. Ajokaistanuoli

M1.1. Ajokaistanuoli

Valkoisella ajokaistanuolella voidaan ryhmittymistä varten osoittaa, mihin suuntaan tai suuntiin asianomaista ajokaistaa käyttävä saa risteyksestä poistua. Ajokaistanuolella osoitetusta ryhmitysjärjestelystä poiketen saa polkupyöräilijä ja taajaman ulkopuolella myös mopoilija, joka aikoo kääntyä vasemmalle, ajaa risteyksen yli oikeanpuoleista suoraan ajavalle liikenteelle tarkoitettua ajokaistaa pitkin.

Ajokaistanuolella voidaan osoittaa myös kulkusuunta ajokaistalle ja pyörätielle.Opetuskolmio.fi/liikennemerkit/[Etusivu] [Linkit]

frank(at)dlc.fi

Päivitetty 3.5.2021 17:56
Copyright Opetuskolmio.fi 2022